filmy SVO

 

FILMOGRAFIE

1. VELEHRAD ´85 (1985) 

2. DEN PRO AGAPÉ (1987) 

3. SETKÁNÍ (1988) 

4. BISKUPSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE (1989) 

5. PÍSEŇ O VELIKÉ POUTI (1989) 

6. ČESKÁ MŠE Z ANDĚLSKÉ HORY (1990) 

7. VELEHRAD ´90 (1990) 

8. MANŽELSKÁ SETKÁNÍ ´91 (1991) 

9. ZIMNÍ KRAJINA S PASTÍ NA PTÁKY (1989-1991) 

10. POUŤ PŘED VZKŘÍŠENÍM (1991) 

11. CHVALOZPĚV KVĚTŮ (1991) 

12. ARCHIDIOECESIS OLOMUCENSIS (1992) 

13. INTRONIZACE 14. OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA (1992) 

14. KRUTÉ MILOSTI (1992) 

15. OBRAZY NA TÉMA VYZNÁNÍ (Julius Varga) (1993) 

16. ČAS MILOSTI (1993) 

17. CESTA K SRDCI (1993) 

18. CONCERTO GROSSO (1994) 

19. SVÁTOST MANŽELSTVÍ (1994) 

20. V TICHU PRAVDY (1995) 

21. HRANICE STÍNU (1996) 

22. T. ŠPIDLÍK - DOKUMENTY (1997) 

23. P. JOSEF OLEJNÍK (1998) 

24. FRAGMENTY Z JEDNOHO DOMU (1999) 

25. TAKY JSEM SE TADY NARODIL (1999) 

26. KOSTEL SVĚTLA (2000) 

27. HUMANITÁRNÍ POMOC (2000) 

28. T. ŠPIDLÍK - PŘEDNÁŠKY (2000) 

29. ARCIBISKUP JAN GRAUBNER V KOSOVU (2001) 

30. CESTY (2001) 

31. T. ŠPIDLÍK - PŘEDNÁŠKY V ŘÍMĚ (2002) 

32. SEN A RADOST - BAZILIKA NA SVATÉM KOPEČKU

33. Restaurování arcibiskupského kočáru

34. Restaurování gotického obrazu Panny Marie Zašovské

35. Bloudím - hraný povídkový film, který nás zavede do duše města (2010)

36. Jiřina PREKOPOVÁ - Jsem tu pro lásku - dokumentární film o životě a díle mezinárodné uznávané psycholožky (2010)

37. MODLITBA, MLČENÍ, POKÁNÍ - hraný dokument o mučednickém životě arcibiskupa Matochy (2011)

 

Výukové filmy, sociální reklama, žánrové magazíny pro různé televize atd.