z historie studia

Vznik činnosti studia se datuje od roku 1985, kdy se na Velehradě konala Pouť k výročí 1 100 let úmrtí sv. Metoděje. Členové studia zaznamenali dění, které bylo prvním větším veřejným protestním vystoupením věřícího lidu proti církevní politice komunistické totality. S použitím diapozitivů a originálních zvukových záznamů vznikl videofilm VELEHRAD 1985, který splnil úlohu svědectví, které se v mnoha kopiích rozletělo po celém Československu. Samotný snímek dal název podzemní laické církevní iniciativě - STUDIO VELEHRAD.
Kultovním snímkem totalitního období studia se stal meditativní celovečerní dokument DEN PRO AGAPÉ, který přibližoval významnou osobnost i teologii p. Josefa Zvěřiny. Netradiční forma zpracování a závažnost sdělení dokumentu způsobili, že STUDIO VELEHRAD se dostalo do celorepublikového povědomí kulturního prostředí i pracovníků státní bezpečnosti. Díky statečnosti lidí z křesťanského disentu (jako P. ThDr. Oto Mádr a kardinál František Tomášek a další) mohlo studio mít vlastní VHS techniku a zpracovávat další projekty. Teologickým i uměleckým patronem a garantem Studia Velehrad se stal význačný Český teolog a kunsthistorik P. ThDr. Josef Zvěřina, signatář Charty ´77.
V Olomouci je ustaveno ilegální křesťanské videostudio v jehož čele stály bratři Vladimír a Jindřich Suchánkovi.
Základním statutem nebo preambulí Studia Velehrad je činnost, která by působila jako umělecká a estetická protiváha nevkusu a kýči v audiovizuální tvorbě s křesťanskou tématikou.
V roce 1989 natáčí studio první hraný film ZIMNÍ KRAJINA S PASTÍ NA PTÁKY -herečka Marie Pištěková ztvárňuje Johanku z Arku, jako člověka na cestě víry.
V r.1990 bylo Studio Velehrad včleněno zakládacím listem do pastorační struktury Arcibiskupství olomouckého a dnem 1. září 1991 získává statut kulturního zařízení církve se samostatnou právní subjektivitou. Studio dostává poloprofesionální techniku S VHS a vstupuje s obrovským odhodláním do nového období. 
Studio začíná získávat první ocenění na domácích i mezinárodních festivalech. Zůstává věrno svému statutu - nekomerční duchovní tvorby s vysokými uměleckými a estetickými nároky a toto zaměření je hodnoceno i zástupci OCIC na mezinárodním setkání v Praze r.1992 takto: "Činnost Studia Velehrad je i v evropském kontextu mimořádná výjimečná a ojedinělá."
Během nadcházejících let se rozrůstá členská základna, do studia přicházejí noví filmoví nadšenci, většinou studenti z místní Univerzity Palackého. V roce 1995 začíná studio natáčet svůj první celovečerní černobílý film na klasický kinematografický materiál pod názvem HRANICE STÍNU. Jedná se o odvážnou adaptaci stejnojmenného románu spisovatele Jana Čepa. Snímek prošel celorepublikovou distribucí kin a zaujal především na zahraničních festivalech.
Ve stejném roce je zahájeno natáčení významné osobnosti české zahraniční teologie a filosofie p. Tomáše Špidlíka. Z celého projektu průběžně vznikalo několik dokumentů a přednáškových cyklů.
Na podzim roku 1997 se celé studio stěhuje do nově vzniklého CENTRA ALETTI v Olomouci. Zde vedle vlastní filmové tvorby realizuje celou řadu uměleckých přednášek, mezinárodních sympozií a vydávání bulettinu. Po vleklých bojích se státními úředníky je vybojován definitivní statut organizace i registrace plného jména STUDIO VELEHRAD OLOMOUC. 
Generační obměna vedení studia s sebou nese i jasnější vymezení strategie činnosti tj. úsilí spoluvytvářet duchovní film. Rozšiřuje se tématické zaměření nově vznikajících filmů. V tvorbě studia se začínají objevovat snímky s sociální a etickou problematikou. Například snímek TAKY JSEM SE TADY NARODIL byl odkoupen Ministerstvem školství jako materiál, který bude využit pro přiblížení mentality romské komunity. 
Dlouhodobě SVO spolupracuje jak s ČT, tak ostatními televizemi. Stálými partnery jsou MěÚ Olomouc, OÚ, Olomoucký kraj, UP Olomouc, Charita, atd.
Přicházejí noví filmaři, absolventi filmových škol, kteří mají zájem o práci v kinematografii s duchovním rozměrem, protože v takové činnosti spatřují smysl. 
Zájem publika i grantových subjektů a vzrůstající členská základna ubezpečuje celé studio, že nastoupená cesta slušnosti a poctivosti je možná i v oblasti filmu a videa.