Náš příběh

Studio Velehrad Olomouc vzniklo jako samizdatové videostudio v roce 1985. V době totality byly ve studiu filmy tajně natáčeny a rozmnožovány. První z takto vzniklých dokumentů byl záznam setkání poutníku na Velehradě, kde v roce 1985 poprvé po dlouhé době zcela otevřeně zazněl protest proti stávající nomenklatuře. Kopie filmu se šířily na mnoha kazetách po celé republice. Velehrad zůstal nadále průvodcem našeho filmového studia přinejmenším svým jménem. Členy SVO spojuje láska k filmu. Mnozí mají bohaté profesionální zkušenosti. Některé projekty vznikají v koprodukci s Českou televizi. SVO natáčí dokumentární i hrané filmy. 


Z historie studia

Vznik činnosti studia se datuje od roku 1985, kdy se na Velehradě konala Pouť k výročí 1 100 let úmrtí sv. Metoděje. Členové studia zaznamenali dění, které bylo prvním větším veřejným protestním vystoupením věřícího lidu proti církevní politice komunistické totality. S použitím diapozitivů a originálních zvukových záznamů vznikl videofilm VELEHRAD 1985, který splnil úlohu svědectví, které se v mnoha kopiích rozletělo po celém Československu. Samotný snímek dal název podzemní laické církevní iniciativě - STUDIO VELEHRAD.
Kultovním snímkem totalitního období studia se stal meditativní celovečerní dokument DEN PRO AGAPÉ, který přibližoval významnou osobnost i teologii p. Josefa Zvěřiny. Netradiční forma zpracování a závažnost sdělení dokumentu způsobili, že STUDIO VELEHRAD se dostalo do celorepublikového povědomí kulturního prostředí i pracovníků státní bezpečnosti. Díky statečnosti lidí z křesťanského disentu (jako P. ThDr. Oto Mádr a kardinál František Tomášek a další) mohlo studio mít vlastní VHS techniku a zpracovávat další projekty. Teologickým i uměleckým patronem a garantem Studia Velehrad se stal význačný Český teolog a kunsthistorik P. ThDr. Josef Zvěřina, signatář Charty ´77.
V Olomouci je ustaveno ilegální křesťanské videostudio v jehož čele stály bratři Vladimír a Jindřich Suchánkovi.

V roce 1989 natáčí studio první hraný film ZIMNÍ KRAJINA S PASTÍ NA PTÁKY -herečka Marie Pištěková ztvárňuje Johanku z Arku, jako člověka na cestě víry.
V r. 1990 bylo Studio Velehrad včleněno zakládacím listem do pastorační struktury Arcibiskupství olomouckého a dnem 1. září 1991 získává statut kulturního zařízení církve se samostatnou právní subjektivitou. Studio dostává poloprofesionální techniku S VHS a vstupuje s obrovským odhodláním do nového období.
Studio začíná získávat první ocenění na domácích i mezinárodních festivalech. Zůstává věrno svému statutu - nekomerční duchovní tvorby s vysokými uměleckými a estetickými nároky a toto zaměření je hodnoceno i zástupci OCIC na mezinárodním setkání v Praze r. 1992 takto: "Činnost Studia Velehrad je i v evropském kontextu mimořádná výjimečná a ojedinělá."
Během nadcházejících let se rozrůstá členská základna, do studia přicházejí noví filmoví nadšenci, většinou studenti z místní Univerzity Palackého. V roce 1995 začíná studio natáčet svůj první celovečerní černobílý film na klasický kinematografický materiál pod názvem HRANICE STÍNU. Jedná se o odvážnou adaptaci stejnojmenného románu spisovatele Jana Čepa. Snímek prošel celorepublikovou distribucí kin a zaujal především na zahraničních festivalech.
Ve stejném roce je zahájeno natáčení významné osobnosti české zahraniční teologie a filosofie p. Tomáše Špidlíka. Z celého projektu průběžně vznikalo několik dokumentů a přednáškových cyklů.
Na podzim roku 1997 se celé studio stěhuje do nově vzniklého CENTRA ALETTI v Olomouci. Zde vedle vlastní filmové tvorby realizuje celou řadu uměleckých přednášek, mezinárodních sympozií a vydávání bulettinu. 
Generační obměna vedení studia s sebou nese i jasnější vymezení strategie činnosti tj. úsilí spoluvytvářet duchovní film. Rozšiřuje se tématické zaměření nově vznikajících filmů. V tvorbě studia se začínají objevovat snímky s sociální a etickou problematikou. Například snímek TAKY JSEM SE TADY NARODIL byl odkoupen Ministerstvem školství jako materiál, který bude využit pro přiblížení mentality romské komunity.
Dlouhodobě SVO spolupracuje jak s ČT, tak ostatními televizemi. Přicházejí noví filmaři, absolventi filmových škol, kteří mají zájem o práci v kinematografii s duchovním rozměrem, protože v takové činnosti spatřují smysl.
Zájem publika i grantových subjektů a vzrůstající členská základna ubezpečuje celé studio, že nastoupená cesta slušnosti a poctivosti je možná i v oblasti filmu a videa.


FILMOGRAFIE

1. VELEHRAD ´85 (1985)

2. DEN PRO AGAPÉ (1987)

3. SETKÁNÍ (1988)

4. BISKUPSKÉ SVĚCENÍ V OLOMOUCKÉ KATEDRÁLE (1989)

5. PÍSEŇ O VELIKÉ POUTI (1989)

6. ČESKÁ MŠE Z ANDĚLSKÉ HORY (1990)

7. VELEHRAD ´90 (1990)

8. MANŽELSKÁ SETKÁNÍ ´91 (1991)

9. ZIMNÍ KRAJINA S PASTÍ NA PTÁKY (1989-1991)

10. POUŤ PŘED VZKŘÍŠENÍM (1991)

11. CHVALOZPĚV KVĚTŮ (1991)

12. ARCHIDIOECESIS OLOMUCENSIS (1992)

13. INTRONIZACE 14. OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA (1992)

14. KRUTÉ MILOSTI (1992)

15. OBRAZY NA TÉMA VYZNÁNÍ (Julius Varga) (1993)

16. ČAS MILOSTI (1993)

17. CESTA K SRDCI (1993)

18. CONCERTO GROSSO (1994)

19. SVÁTOST MANŽELSTVÍ (1994)

20. V TICHU PRAVDY (1995)

21. HRANICE STÍNU (1996)

22. T. ŠPIDLÍK - DOKUMENTY (1997)

23. P. JOSEF OLEJNÍK (1998)

24. FRAGMENTY Z JEDNOHO DOMU (1999)

25. TAKY JSEM SE TADY NARODIL (1999)

26. KOSTEL SVĚTLA (2000)

27. HUMANITÁRNÍ POMOC (2000)

28. T. ŠPIDLÍK - PŘEDNÁŠKY (2000)

29. ARCIBISKUP JAN GRAUBNER V KOSOVU (2001)

30. CESTY (2001)

31. T. ŠPIDLÍK - PŘEDNÁŠKY V ŘÍMĚ (2002)

32. SEN A RADOST - BAZILIKA NA SVATÉM KOPEČKU

33. Restaurování arcibiskupského kočáru

34. Restaurování gotického obrazu Panny Marie Zašovské

35. Bloudím - hraný povídkový film, který nás zavede do duše města (2010)

36. Jiřina PREKOPOVÁ - Jsem tu pro lásku - dokumentární film o životě a díle mezinárodné uznávané psycholožky (2010)

37. MODLITBA, MLČENÍ, POKÁNÍ - hraný dokument o mučednickém životě arcibiskupa Matochy (2011)

38. MEDAILONY VÝTVARNÍKŮ PRO SEFO - řada dokumentárních filmů o umělcích Střední Evropy, kterých osud poznamenala socialistická éra (2012 - 2015)

39. S NIKÝM BYCH NEMĚNILA - meditace s texty Aničky Zelíkové (2017)

40. KVĚTNÁ ZAHRADA RUKAMA ZAHRADNÍKŮ - dokumetární film o nejstarší dochované barokní zahradě a o lidech, kteří s ní spojili nejen své profesní životy. (2017)